top of page

MARTINSONA BALVA

Starptautiskā keramikas konkursa izstāde

Latvija, Daugavpils, 2018. gada 6. jūlijs - 9. septembris

 

Svinot Latvijas valsts simtgadi, Latvijas Laikmetīgas keramikas centrs sadarbībā ar Daugavpils Marka Rotko mākslas centru izsludina pieteikšanos Starptautiskajai keramikas konkursa izstādei MARTINSONA BALVA, kas notiks II Latvijas Starptautiskās keramikas biennāles programmas ietvaros.

 

DALĪBAS NOTEIKUMI

 

Organizatori

Starptautisko keramikas konkursa izstādi MARTINSONA BALVA rīko Latvijas Laikmetīgās keramikas centrs sadarbībā ar Daugavpils Marka Rotko mākslas centru. Konkursa izstāde notiek II Latvijas Starptautiskās keramikas biennāles programmas ietvaros, svinot Latvijas valsts simtgadi..

 

Konkurs izstāde kurators:

Valentīns Petjko, +37120207533, valentins.petjko@gmail.com

 

Žūrija

Dainis Pundurs (LATVIJA), mākslinieks, LMA Keramikas katedras asociētais profesors, 2016. gada MARTINSONA BALVAS Zelta godalgas ieguvējs Nacionālajā kategorijā

Marie-Josée Comello (NĪDERLANDE), māksliniece, 2016. gada MARTINSONA BALVAS Zelta godalgas ieguvējs Starptautiskajā kategorijā

Ilona Romule (LATVIJA), māksliniece, Starptautiskās keramikas akadēmijas valdes locekle

Bernd Pfannkuche (Vācija), izdevējs, žurnāla NEUE KERAMIK/NEW CERAMICS galvenais redaktors, Starptautiskā keramikas akadēmijas loceklis

Anthony Stellacio (ASV), mākslinieks, kurators, pētnieks, Starptautiskās keramikas akadēmijas loceklis

Claudia Casali (ITĀLIJA), mākslas zinātniece, Faencas, Starptautiskā keramikas muzeja direktore

Valentīns Petjko (LATVIA), mākslinieks, kurators, Latvijas Laikmetīgās keramikas centrs

 

Dalībnieki

Dalībai Starptautiskajā konkursa izstādē MARTINSONA BALVA tiek aicināti individuāli mākslinieki, kā arī mākslinieku grupas neatkarīgi no vecuma un nacionalitātes. Katrs dalībnieks (individuālais māskinieks vai mākslinieku grupa) var pieteikt dalībai tikai vienu mākslas darbu. Konkursa izstādē nedrīkst piedalīties mākslinieki, kas 2016. gadā ieguva Zelta, Sudraba vai Bronzas apbalvojumus MARTINSONA BALVAS Konkursa izstādes Nacionālajā vai Starptautiskajā kategorijā.

Mākslas darbam netiek noteikti tematiskie ierobežojumi. Keramikas komponentei mākslas darbā ir jābūt vismaz 80%, tam jābūt radītam 2017. -2018. gada laikā. Mākslas darbs nedrīkst būt iepriekš izstādīts citos konkursos, kā arī publicēts katalogos. Vismaz vienam mākslas darba izmēra parametram (augstumam, platumam vai dziļumam) ir jābūt vienādam vai lielākam par 25 cm. Maksimālais mākslas darba izmēru ierobežojums netiek noteikts.

 

Pieteikšanās kārtība

Individuāli mākslinieki, kā arī mākslinieku grupas tiek aicināti pieteikties Starptautiskajai keramikas konkursa izstādei MARTINSONA BALVA, aizpildot

TIEŠSAISTES PIETEIKUMA VEIDLAPU.

Pieteikuma veidlapā jāiekļauj 3 augstas drukas kvalitātes jpg vai jpeg mākslas darba fotogrāfijas (vismaz 300 dpi), kas atspoguļo darbu no dažādiem skatupunktiem uz neitrāla fona (balta, melna vai pelēka). Darbu fotogrāfijas tiks izmantotas izstādes kataloga sagatavošanai.

 

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2018. gada 1. aprīlim.

Pieteikumi, kas tiks iesūtīti pēc 1. aprīļa, netiks izskatīti.

 

Vērtēšanas kārtība

Iesūtīto pieteikumu vērtēšana notiks 2 posmos

 

1. posms – izstādes-konkursa dalībnieku atlase

Balstoties uz saņemtajiem pieteikumiem un mākslas darbu fotogrāfijām, žūrija atlasīs dalībniekus (mākslas darbus), kas piedalīsies Starptautiskajā keramikas konkursa izstādē MARTINSONA BALVA. Atlases rezultāti tiks paziņoti līdz 2018. gada 29. aprīlim. Dalībniekiem jānogādā atlasītie mākslas darbi uz Konkursa izstādes norises vietu līdz 2018. gada 1. jūnijam.

 

2. posms – uzvarētāju darbu atlase

Vērtējot mākslas darbus klātienē pirms Konkursa izstādes MARTINSONA BALVA atklāšanas, žūrija izvēlēsies 6 MARTINSONA BALVAS laureātus divās kategorijās: 3 balvas tiks piešķirtas Starptautiskajā kategorijā un 3 balvas – Nacionālajā kategorijā. Laureāti tiks paziņoti Konkursa izstādes MARTINSONA BALVA atklāšanā 2018. gada 6. jūlijā. Laureātu darbi nonāks organizatoru īpašumā un tiks iekļauti organizatoru laikmetīgās keramikas kolekcijā.

 

 

Darbu transportēšana un apdrošināšana

Darbu iesūtīšana:

1. vērtēšanas posma ietvaros atlasītajiem dalībniekiem jānogādā Konkursa izstādei MARTINSONA BALVA atlasītie darbi uz izstādes norises vietu līdz 2018. gada 1. jūnijam. Darbu uz izstādes norises vietu tās darba laikā var nogādāt personīgi vai arī izmantojot kurjera pakalpojumus. Dalībnieks ir atbildīgs par atbilstošu un kvalitatīvu darba iepakojumu, kuru organizatori izmantos, nosūtot darbu atpakaļ dalībniekam. Visus transportēšanas un apdrošināšanas izdevumus, nogādājot darbu uz izstādes norises vietu, sedz dalībnieks.

No darba saņemšanas brīža līdz 2018. gada 30. septembrim organizatori nodrošinās darbam 24 stundu fizisku apsardzi.

 

Darbu atgriešana:

Dalībnieki var saņemt darbu personīgi izstādes norises vietā tās darba laikā vai izmantot kurjera pakalpojumus no 2018. gada 10. līdz 30. septembrim. Transportēšanas un apdrošināšanas izdevumus, atgriežot darbu dalībniekam, sedz dalībnieks.

 

Dalībnieks var dāvināt darbu organizatoriem. Šajā gadījumā darbs tiks iekļauts organizatoru laikmetīgās keramikas kolekcijā un dalībnieks saņems tam atbilstošu apliecinājumu.

Darbi, kas netiks izņemti līdz 2018. gada 30. septembrim, nonāks organizatoru īpašumā.

 

Izstāde

keramikas konkursa izstāde MARTINSONA BALVA notiks Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā no 2018. gada 6. jūlija līdz 9. septembrim. Konkursa izstāde notiek II Latvijas Starptautiskās keramikas biennāles programmas ietvaros, svinot Latvijas valsts simtgadi.

 

Izstādes norises vieta:

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs,

Mihaila iela 3,

Daugavpils,

LV-5410,

LATVIJA

www.rotkocentrs.lv

 

Izstādes montāžu un demontāžu veic tikai organizatori.

 

Apbalvojumi

 

Nacionālā Martinsona balva | Zelts - EUR 5000

Nacionālā Martinsona balva | Sudrabs - EUR 3000

Nacionālā Martinsona balva | Bronza - EUR 2000

 

Starptautiskā Martinsona balva | Zelts - EUR 5000

Starptautiskā Martinsona balva | Sudrabs - EUR 3000

Starptautiskā Martinsona balva | Bronza - EUR 2000

 

Apbalvojumi tiks aplikti ar nodokli atbilstoši LR likumdošanai.

 

Dalībnieku ieguvumi

 

Izstāde

Atlasīto dalībnieku darbi tiks izstādīti Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā, Latvijas pazīstamākajā un lielākajā laikmetīgās mākslas centrā, kas atrodas Daugavpils vēsturiskajā daļā - Dinaburgas cietoksnī. Daugavpils ir pazīstama arī kā izscilā latviešu keramiķa Pētera Martinsona (1931.-2013.) dzimtā pilsēta. Kopš 2013. gada Daugavpils Marka Rotko mākslas centram pieder lielākā Pētera Martinsona darbu kolekcija.

 

Naudas balva

Žūrija izvēlēsies 6 MARTINSONA BALVAS ieguvējus divās kategorijās: 3 balvas tiks piešķirtas starptautiskajiem laureātiem un 3 balvas – nacionālajiem laureātiem.

 

Katalogs

Visi Konkursa izstādē MARTINSONA BALVA eksponētie darbi tiks iekļauti izstādes katalogā. Katrs dalībnieks saņems kataloga eksemplāru, kā arī apliecinājumu par dalību biennālē.

 

Dalība biennāles programmā

Līdzās Konkursa izstādei MARTINSONA BALVA dalībnieki tiks aicināti piedalīties visos II Latvijas Starptautiskās keramikas biennāles pasākumos (izstādēs, konferencē, prezentācijās utt.) no 2018. gada 2. līdz 6. jūlijam.

 

Atpazīstamība

Organizatori veicinās dalībnieku atpazīstamību ar mākslu saistītajos medijos, internet resursos un sociālajos tīklos.

 

Dāvinājums

MARTINSONA BALVAS ieguvēju, kā arī citu dalībnieku darbi, kuru autori nolēma tos dāvināt organizatoriem, tiks iekļauti organizatoru laikmetīgās keramikas kolekcijā. Dāvinātāji saņems tam atbilstošu apliecinājumu. Darbi tiks uzglabāti atbilstošā stāvoklī, kā ari tiks eksponēti dažādos mākslas projektos Latvijā un ārvalstīs.

 

Personīgās informācijas izmantošana

piekrīt, ka organizatori var izmantot dalībnieku iesūtītās darbu fotogrāfijas, kā arī citu pieteikumā iekļauto informāciju visa veida medijos.

 

Kontaktinformācija

Valentīns Petjko, konkursa izstādes kurators

tel.: +371 20207533, valentins.petjko@gmail.com

bottom of page